Гарантія та повернення

Загальні умови повернення Товарів.

Повернення Товару здійснюється із застосуванням послуг поштового сервісу «Нова Пошта» або інших служб доставки, що надають послуги адресної доставки відправлень, згідно встановлених такими поштовими сервісами правил доставки та тарифів. Повернення Товару, придбаного в Інтернет-магазині, безпосередньо в магазинах роздрібної мережі, особисто за адресою складу або офісу Продавця неможливе.

Особливості повернення Товарів належної якості та неналежної якості викладені нижче у відповідних розділах.

Для повернення Товару необхідно не пізніше останнього дня чотирнадцяти денного строку повернення:

1. Упакувати Товар таким чином, щоб запобігти його пошкодженню під час транспортування (у будь-якому випадку не гірше, ніж Товар був упакований при його доставці Покупцю). При поверненні Товару належної якості Товар упаковується разом з усіма його складовими, а також із усіма ярликами, бірками тощо.

2. Разом із Товаром упакувати:

·   накладну на Товар, що підтверджує його придбання, отриману Покупцем разом з таким Товаром (або її копію), та

·  заповнену Заяву на повернення, бланк якої Покупець отримує разом із Товаром. Заява на повернення має бути заповнена виключно від імені Покупця, тобто особи, що зареєстрована в Інтернет-магазині та на ім’я якої було оформлене відповідне Замовлення.

Заява на повернення має бути повністю заповнена та підписана Покупцем. Відсутність будь-якої передбаченої в Заяві на повернення інформації та/або відсутність накладної на Товар (або її копії) призведе до неможливості повернення коштів, сплачених за Товар.

Після отримання Товару Продавцем, проведення його огляду, перевірки стану (зокрема щодо збереження товарного вигляду) та зазначених у Заяві на повернення обставин (зокрема щодо якості Товару) Продавець приймає рішення щодо можливості задоволення вимоги Покупця про повернення Товару.

У випадку виявлення Продавцем, що Заява на повернення заповнена не повністю, неналежним чином, не містить підпису Покупця або подана не від імені Покупця, така заява вважається не поданою, Продавець повідомляє про це Покупця, а Покупець зобов’язаний повторно подати належним чином оформлену Заяву на повернення.

У випадку задоволення вимоги про повернення Продавцем, Покупець-відправник Товару отримує СМС-повідомлення з підтвердженням прийняття Товару Продавцем та повернення грошових коштів Покупцю. Повернення коштів, сплачених за Товар, здійснюється після прийняття Товару Продавцем та задоволення вимоги Покупця, що підтверджується повідомленням, направленим Покупцеві-відправнику.

Повернення коштів здійснюється у безготівковому порядку наступним чином:

–  якщо Товар було оплачено в готівковому порядку або в безготівковому порядку у відділенні поштового сервісу безпосередньо при отриманні Товару – шляхом перерахування ціни Товару на банківський (картковий) рахунок Покупця, за номером банківської картки, зазначеної Покупцем у Заяві на повернення Товару;

– якщо Товар було оплачено в безготівковому порядку безпосередньо в Інтернет-магазині за допомогою платіжної системи – шляхом перерахування ціни Товару на банківський (картковий) рахунок, за номером банківської картки з якої надійшли грошові кошти при оплаті Товару.

У випадку відмови в задоволенні вимоги Покупця, збільшення строку розгляду заяви Покупця, необхідності встановлення причин втрати якості Товару, а також у випадку виникнення інших обставин, що унеможливлюють негайне задоволення вимоги Покупця про повернення Товару, із Покупецем-відправником Товару зв’язується представник Продавця, який повідомляє про відповідні обставини та рішення Продавця за результатами розгляду Заяви на повернення.

Особливості повернення Товарів належної якості.

Товар належної якості підлягає поверненню у випадках, встановлених законодавством, протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, за умови, що такий Товар не використовувався та збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий покупцеві разом з проданим Товаром (накладна на Товар).

Важливо:

– всі витрати, пов’язані з поверненням Товару належної якості несе Покупець. Вартість доставки (перевезення) Товару на склад Продавця при його поверненні не відшкодовується Продавцем (окрім повернення помилкового Товару, що не відповідає Замовленню (помилковий розмір, сорт тощо). Повернення та компенсація витрат на доставку Товару, що не відповідає Замовленню, здійснюється на умовах, що передбачені для повернення Товарів неналежної якості);

–   у випадку, якщо після отримання Товару на складі Продавця буде виявлено, що такий Товар не відповідає умовам повернення (зокрема Товар перебував у користуванні, відсутні ярлики, бирки тощо), в поверненні такого Товару буде відмовлено. У такому випадку Товар буде повернуто Покупцю шляхом його відправлення із застосуванням послуг поштового сервісу «Нова Пошта» за адресою першої доставки Товару, вказаної у відповідному Замовленні. Повернення Товару Покупцю здійснюватиметься за рахунок Покупця на умовах післяплати послуг доставки такого Товару.

Особливості повернення Товарів неналежної якості.

Під Товаром неналежної якості мається на увазі Товар, в якому протягом встановленого Продавцем гарантійного строку виявлені недоліки. Гарантійний строк на всі Товари, що придбаваються в Інтернет-магазині становить 3 (три) місяці з дня отримання такого Товару покупцем.

Права Покупця у випадку придбання Товару неналежної якості визначені Законом України “Про захист прав споживачів”.

Важливо:

– всі витрати, пов’язані з поверненням Товару неналежної якості несе Продавець. Вартість доставки (перевезення) Товару на склад Продавця при його поверненні може бути компенсована продавцем разом із поверненням сплачених за Товар грошових коштів у випадку зазначення про це Покупцем у Заяві на повернення та за умови підтвердження поштовим сервісом, яким здійснено доставку такого Товару вартості послуг доставки (перевезення) Товару, зазначеної Покупцем у Заяві на повернення;

–  у випадку, якщо після отримання Товару на складі Продавця заявлені Покупцем недоліки не будуть підтверджені Продавцем (зокрема у випадках нормального зносу, виникнення недоліків не з вини Продавця тощо), в ремонті, поверненні такого Товару буде відмовлено. У такому випадку Товар буде повернуто Покупцю шляхом його відправлення із застосуванням послуг поштового сервісу «Нова Пошта». Повернення Товару Покупцю здійснюватиметься за рахунок Покупця на умовах післяплати послуг доставки такого Товару.